နိုင်ငံခြားကျောင်းသားများသည် ခေတ်ပေါ်စာပေများကို ဖတ်ရှုနိုင်ရန်၊ ရေးသားနိုင်ရန်

MYAN 5202 B - Reading & Writing Skills X

MYAN 5205 B - Translation & Interpretation II